Woensdag 27 april 2022

Financiële stromen Nederlandse breedtesport in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft de financiële stromen in de Nederlandse breedtesport in 2020 in kaart gebracht in de eerste editie van de Monitor financiële stromen in de breedtesport. Hiermee bouwen we voort op de basis die KPMG in het Brancherapport Sport heeft gelegd.

Financiële stromen zichtbaar in stromenmodellen

In de monitor wordt gebruik gemaakt van stromenmodellen. Deze laten zien wat de belangrijkste financiële stromen in de breedtesport zijn en tussen welke partijen die lopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen partijen:

  • overheden (ministerie van VWS en gemeenten);
  • partijen binnen de ondersteuningsstructuur (NOC*NSF, sportbonden, fondsen en stichtingen);
  • sportaanbieders (sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders).

Breedtesport vooral gefinancierd door consumenten en overheden

De breedtesport wordt vanuit verschillende hoeken gefinancierd. Consumenten en overheden nemen het grootste deel voor hun rekening. De bijdrage van de consumenten bestaat met name uit contributies en abonnementen en gaat voor een groot deel naar sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders. Onder de overheden ligt een grote rol bij gemeenten met de gemeentelijke uitgaven aan sport en aan sport en bewegen in de openbare ruimte.

Toekomstige monitoring

Deze eerste editie van de Monitor financiële stromen in de breedtesport is een nulmeting. In de volgende editie krijgen de stromenmodellen een update met nieuwe cijfers en worden ze vergeleken met de modellen uit de eerdere edities. Zo volgen we de ontwikkelingen in de financiële stromen in de breedtesport en kunnen we mogelijke verschuivingen in de financiering van de sport waarnemen.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Monitor financiële stromen in de breedtesport 2020’.