Woensdag 06 januari 2021

Gevolgen Brexit voor werkgevers

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Deze afspraken hebben gevolgen voor onder andere het verblijfs- en arbeidsrecht van werknemers uit het VK.

Verblijfsrecht na Brexit

Brexit heeft het recht om in Nederland te wonen veranderd. Personen uit het VK zijn namelijk niet langer meer een burger van de EU. Zij hebben een verblijfsdocument nodig om hier 1 januari 2021 te kunnen blijven wonen, werken en/ of studeren. Personen uit het VK die voor 1 januari al in Nederland verbleven of werkten kunnen tot en met 30 juni 2021 een verblijfsdocument aanvragen volgens het Terugtredingsakkoord. 
Voor personen uit het VK die op of ná 1 januari 2021 naar Nederland willen komen gelden andere voorwaarden. Lees hier meer.

Werkgeverschap na Brexit

De Brexit heeft ook gevolgen voor Nederlandse werkgevers die hun werknemer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) uitzenden en voor VK-werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken. De gevolgen hebben betrekking op de Europes sociale-zekerheidsverordening, het vervallen van Europese afspraken over het werken met gedetacheerde werknemers uit de EU en de fiscale gevolgen. Meer informatie over verschillende gevolgen van de brexit op werkgeverschap vind je op deze website van AWVN.

Lees het hele artikel op Werkgeversindesport.