Dinsdag 19 januari 2021

Loon cao-sport stijgt met 2,7 procent

De cao-lonen zijn in 2020 gestegen met gemiddeld 3,0 procent. De laatste keer dat de cao-lonen harder stegen was in 2008, toen de toename 3,3 procent bedroeg. Vanaf de eerste helft van 2017, toen de cao-loonstijging 1,3 procent was, is het percentage opgelopen tot 3,0 in het eerste en derde kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal lag de cao-loonstijging iets lager, namelijk 2,9 procent. Dit meldt het CBS op grond van voorlopige cijfers.

Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020. Daarbij speelt vooral mee dat voor bijna drie kwart van de cao’s in maart van dit jaar (toen de eerste lockdown begon) al een akkoord was afgesloten over heel 2020.
Voor sport ligt de cao-stijging voor 2020 op 2,7 procent.

Contractuele loonkosten 3,1 procent gestegen

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 3,1 procent in 2020. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten net iets boven die van de cao-lonen. In 2020 werd de WAO/WIA-(basis)-premie verhoogd, maar de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) daalde. De werkgeverspremie pensioen is per saldo licht gestegen.

De voorlopige cijfers over 2020 zijn gebaseerd op 93 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.

De CAO Sport 2021 wordt naar verwachting over enkele weken bekend gemaakt.

Lees het gehele artikel op de site van het CBS.