Maandag 28 september 2020

Sportondernemers in coronatijd: steviger positioneren

Begin april deed het Mulier Instituut – als onderdeel van de monitor Sport en corona – onderzoek onder sportondernemers in Nederland. Op Allesoversport.nl zijn in verschillende delen de resultaten terug te lezen.

Dit artikel gaat in op de bevindingen van vertegenwoordigers van sportondernemers. Het is het derde artikel in de reeks artikelen over de rondetafelgesprekken van het kennisconsortium Sport en corona om de conclusies uit de monitor Sport en corona verder te verkennen.

Het artikel gaat onder meer in op de volgende vragen: Wat is de geschatte inkomstenderving voor sportondernemers? En wat verwachten zij zelf op lange termijn? Waar kunnen zij als sector op in zetten?

Het gehele artikel is terug te lezen op de site van Allesoversport.nl.