Woensdag 26 maart 2014

Arbo

Sporters lopen vaak risico’s terwijl ze sporten. Zoals het oplopen van blessures bijvoorbeeld. Ook voor kantoormedewerkers in de sport bestaan er risico’s. Daarom is de ‘Arbocatalogus van de sport’ ontwikkeld. Hierin lees je wat je kunt doen om gezond en prettig te werken. Want van werk kun je gelukkig worden, maar werken betekent soms ook dat je een risico loopt voor je gezondheid of veiligheid. Als je bijvoorbeeld te lang stil zit achter je computer, kun je lichamelijke klachten krijgen. In deze Arbocatalogus vind je oplossingen over hoe je met de risico’s in je werk kunt omgaan rondom beeldschermwerk, werkdruk en vervoer. Heb je nog vragen? Neem contact op met je collega van HR.