Woensdag 07 september 2022

Buurtsportcoaches zetten zich in voor mentale gezondheid

De meeste buurtsportcoaches en hun werkgevers vinden dat buurtsportcoaches een rol moeten pakken om de mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Bijna drie kwart van de ondervraagde buurtsportcoaches geeft aan dit op dit moment te doen in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Buurtsportcoaches werken vooral met lichte mentale klachten

Het werk van buurtsportcoaches op het gebied van mentale gezondheid is vooral gericht op preventie of helpen bij lichtere mentale klachten. De meeste buurtsportcoaches voelen zich niet vaardig genoeg om te werken met mensen met zwaardere psychische stoornissen. Slechts een klein percentage zegt met deze doelgroep te werken.

Vrijwel alle buurtsportcoaches werken samen met anderen

99 procent van de ondervraagde buurtsportcoaches werkt samen als het gaat om mentale gezondheid. Samenwerken met organisaties uit bijvoorbeeld de welzijn- of zorgsector vinden ze belangrijk. Zo kan hun kennis over sport en bewegen worden gecombineerd met de kennis uit die sectoren over mentale klachten.

Veel buurtsportcoaches hebben behoefte aan scholing

Meer dan de helft van de buurtsportcoaches ervaart uitdagingen als het gaat om werken met mensen met mentale klachten. Maar liefst 85 procent heeft behoefte aan scholing op het thema mentale gezondheid. Deze behoeften liggen op verschillende vlakken, van het verbeteren van specifieke vaardigheden tot meer kennis opdoen over bijvoorbeeld de mentale effecten van sport en bewegen in het algemeen.

Onderzoek onder buurtsportcoaches en werkgevers  

Deze resultaten zijn gebaseerd op peilingen onder buurtsportcoaches en werkgevers van buurtsportcoaches in 2022. Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘De inzet van buurtsportcoaches voor mentale gezondheid’.

Bron: Mulier Instituut