Dinsdag 01 april 2014

De medewerker moet het zelf doen

André Preijde, directeur van het Huis van de Sport in Nieuwegein, is als mobiliteitsmedewerker voor het Sport Mobiliteit Centrum (SMC) aangesteld. Hij is namens de sociale partners ook betrokken bij het vormgeven van het loopbaanbeleid. André heeft vanuit eerdere werkzaamheden (onder andere bij Shell) veel ervaring opgedaan op het gebied van mobiliteit. Zijn visie is helder: “Wij bieden 100% ondersteuning, maar de medewerker moet het wel zelf doen!”

Arbeidsmarktgereed

Het SMC – onderdeel van het sociaal plan – is opgesteld om een medewerker die noodgedwongen zijn sportorganisatie moet verlaten de kans te bieden binnen de sportbranche een andere baan te vinden. Is er geen geschikte vacature voorhanden, dan wordt desbetreffende medewerker klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Hij doorloopt hierbij een persoonlijk traject, waarin verwerking, zelfonderzoek, sollicitatietraining en het zoeken naar banen gefaseerd plaatsvindt.

Reëel beeld arbeidsmarkt

Andre Preijde schetst in het kort de procedure: “Eerst kijken we of de medewerker in kwestie matcht met een bestaande vacature. Want als het kan willen we hem natuurlijk graag behouden voor onze sportsector. Is dit niet het geval, dan krijgt hij individuele begeleiding om een compleet beeld te krijgen van z’n persoonlijkheid, talenten en vaardigheden. In de intake komen vragen aan de orde zoals ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Ook worden kennis en kunde getoetst. In een vervolggesprek wordt een toelichting op de arbeidsmarkt gegeven. De waarden en drijfveren van de medewerker komen aan bod en zijn wensen en verwachtingen worden tegen het daglicht gehouden. Wat is haalbaar en wat niet?!”

Praktische workshops

“In samenwerking met Randstad organiseren we naast het individuele traject ook workshops in groepsverband. Zo zien de medewerkers dat ze er niet alleen voor staan en kunnen ze hun ervaringen en leermomenten delen met gelijkgestemden. De workshops zijn praktisch van aard. Een greep uit de onderwerpen: solliciteren via social media, do’s en don’ts bij het schrijven van een onderscheidende brief en dito CV en voorbereiding op het sollicitatieproces. Na dit traject houden we tweewekelijks contact met de medewerker. De combinatie van de individuele aandacht en groepstrainingen moet uiteindelijk bijdragen aan het succesvol (her)plaatsen van de medewerker,” aldus Andre Preijde. Hij stelt tevreden vast dat de eerste medewerkers herplaatst zijn.

Meer info?

Mail naar smc@samenpresteren.nu of bel naar André Preijde via 06-43873956.