Woensdag 22 juni 2022

Meer sport en bewegen in het speciaal onderwijs? Zo pakken de sportiefste scholen dat aan

Hoe zien de sportiefste basisscholen voor speciaal onderwijs (SO) van Nederland in 2022 eruit? In dit artikel delen winnaar SO de Hertog uit Tiel en genomineerde SO De Ommezwaai uit Arnhem van de verkiezing Sportiefste School van Nederland hun visie, aanpak en tips. Zodat je er op je eigen school ook mee aan de slag kunt.

Wat is de verkiezing Sportiefste School van Nederland?

Elk jaar organiseert de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Special Heroes Nederland de verkiezing voor de Sportiefste School van Nederland. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs kunnen meedoen. Doel van deze verkiezing is het waarderen van scholen en vaksecties die een buitengewoon goed of innovatief aanbod van bewegen en sport hebben voor hun leerlingen. En het inspireren van andere scholen met deze ‘best practices’. 

Het thema van 2022: 2+1+2

In 2022 was het thema van de verkiezing het concept 2+1+2, waar SO de Hertog en SO De Ommezwaai allebei mee werken. Met 2+1+2 streef je naar:

  • 2 uur per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht
  • 1 uur extra bewegen onder schooltijd, bijvoorbeeld door bewegend leren, begeleid buitenspelen of Motorische Remedial Teaching (MRT)
  • 2 uur naschools georganiseerd beweegaanbod, bijvoorbeeld schoolpleinsporten, aanbod door verenigingen of aanbod door de buurtsportcoach

Extra uitdagingen in het speciaal onderwijs

Het is een uitdaging om beweegaanbod te organiseren dat passend is voor alle kinderen binnen het speciaal onderwijs. Want de verschillen in motoriek en gedrag onder de leerlingen zijn groot. Ook het organiseren van naschools aanbod in samenwerking met de wijk is uitdagender in het speciaal onderwijs, omdat de meeste kinderen niet wonen in de wijk van de school. Zij komen met busjes naar school, zijn afhankelijk van de breng- en ophaaltijden en stromen dus ook minder makkelijk in bij lokaal sportaanbod.

Lees hier hoe winnaar SO de Hertog uit Tiel en genomineerde SO De Ommezwaai uit Arnhem dit aangepakt hebben.