Donderdag 27 maart 2014

SportAssist

Werk jij binnen de sportwereld en zou jij wel eens een (tijdelijk) kijkje willen nemen in de keuken van een andere sportbond en/of NOC*NSF? Via de SportAssist formule kan een specifieke vraag vanuit een sportbond of NOC*NSF voor een project, interim-management of adviesrol tijdelijk worden ingevuld door een medewerker uit het veld. Zo kun je onderling met je vakcollega’s kennis uitwisselen en werkervaring opdoen.

Vraag sportbond of NOC*NSF leidend

NOC*NSF SportAssist – onderdeel van NOC*NSF – is een project-, interim-management en adviesbureau, dat voor sportbonden en NOC*NSF een blijvend resultaat realiseert op het gebied van besturen, organiseren en ontwikkelen van de sport. Het draait hier om betaalde individuele dienstverlening met als doel meerwaarde te leveren aan de sportbonden en NOC*NSF. De vraag van de sportbond of NOC*NSF is hierbij altijd leidend! Het is mogelijk dat een adviseur van SportAssist een functie vervult maar ook een medewerker van een sportbond of NOC*NSF kan worden ingezet. In dat laatste geval heeft NOC*NSF SportAssist een coördinerende rol. Er bestaat een kostendekkende vergoeding voor deze inzet van medewerkers van de sportbond of NOC*NSF.

Diensten SportAssist

Naast het matchen van klantvragen en het uitvoeren van opdrachten organiseert NOC*NSF SportAssist ook introductiemodules in de sport op het gebied van besturen, werken in de sport, topsport en projectmatig werken. 

  1. Kwaliteitsverbetering sporttechnische opleidingen;
  2. Introducties in de sport; 
  3. Herinrichting werkprocessen;
  4. Goed sportbestuur en minimale kwaliteitseisen;
  5. Samenwerking en clustering;
  6. Meerjarenbeleidsplan. 

Meer weten?

Neem contact op met NOC*NSF SportAssist of bespreek dit met je leidinggevende. Bel naar 026-4834467 of stuur een mail naar sportassist@nocnsf.nl