Woensdag 26 maart 2014

WIA-uitkering

De achterliggende gedachte van de cao Sport is dat je inkomen ook in het tweede jaar niet omlaag dient te gaan als je echt niet kan werken, tijdelijk of definitief. Als je echter niet of niet volledig wil meewerken, en je daardoor niet positief opstelt, kan van de werkgever niet worden verwacht dat hij aanvult. Na twee ziektejaren kan je een WIA-uitkering aanvragen. De WIA stimuleert jou en je werkgever door middel van financiële prikkels om er alles aan te doen om aan het werk te gaan en te blijven.

Meer informatie? 

Afspraken over de WIA-uitkering zijn ook vastgelegd in de cao Sport (zie Artikel 39 ‘Arbeid en gezondheid’). Heb je nog vragen? Neem contact op met je HR-collega.